Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vihdin Liikenne Oy/Nummelan Matkatoimisto                       
Pisteenkaari 4, 03100 Nummela                      
myynti@nummelanmatkatoimisto.fi
Y-tunnus: 0199431-8

2. Yhteyshenkilö:
Marjo Halén
+358 9 22522515

3. Rekisterin nimi:
Vihdin Liikenne Oy/Nummelan Matkatoimiston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja. Liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi voidaan käsitellä lisäksi ostotietoja tuote- ja tuoteryhmätasolla.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

  • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli,
    kieli, kansalaisuus, passinnumero ja voimassaoloaika
  • Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: Ostopäivä, kellonaika, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa, ostettu tuote tai palvelu
  • Asiakaspalautteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. lento- ja laivayhtiöt).

7. Tietojen luovutus EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin sisällä ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esim. passitiedot lentoyhtiöille.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalisesti tallennetut tiedot: Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Nummelan Matkatoimiston työntekijöillä ja yrityksen johdolla on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja se on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.